Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaceri

Nereguli in implementare

Nereguli in implementare

Implementarea unui proiect cu finanţare europeană înseamnă realizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management.

Perioada în care se implementează proiectul este prevăzută în contractul de finanţare /ordinul de finanţare, semnat între Autoritatea de Management şi Beneficiar. În această perioadă, din diverse cauze, pot să apară nereguli care pot fi constatate şi sancţionate în conformitate cu legislaţia specifică.

Neregulile care au apărut şi care au fost constatate pe parcursul implementării unui proiect sunt de o mare diversitate. Cu toate acestea, în practică au fost identificate o serie de nereguli cu o frecvenţă mai mare, cum ar fi :

 • realizarea unor lucrări în neconcordanţă cu condiţiile contractuale,
 • nerespectarea legislaţiei comunitare şi naţionale privind protecţia mediului, condiţiile de angajare a forţei de muncă, protecţia muncii precum şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei specifice din domenii de activitate în care se implementau proiectele,
 • diferenţe între costurile lucrărilor efectuate şi documentele justificative prezentate la plată,
 • efectuarea unor plăţi de către Beneficiarii către contractori neeligibili,
 • utilizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect în alt scop decât cel descris în cererea de finanţare,
 • nerealizarea unei activităţi sau realizarea unei activităţi fără a se respecta descrierea din cererea de finanţare,
 • schimbarea locului de implementare fără respectarea prevederilor contractuale.
Nereguli in implementare

În ceea ce priveşte verificarea procedurilor de achiziţie publică, au fost identificate, în principal următoarele nereguli:

 • nerespectarea legislației referitoare la încheierea actelor adiţionale la contracte;
 • nerespectarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de reducerea termenului limită pentru depunerea ofertelor;
 • utilizarea criteriului „experienţa experţilor”, ca factor de evaluare a ofertelor, contrar prevederilor art. 53 din Directiva 2004/18/CE şi art. 15 din HG nr. 925/2006;
 • nerespectarea principiului privind egalitatea de tratament în evaluarea şi selecţia ofertanţilor, utilizarea unor cerinţe restrictive de calificare și selecție în documentaţia de atribuire;
 • neîndeplinirea condiţiei minime de calificare referitoare la experienţa similară impusă de autoritatea contractantă în Documentaţia de atribuire, precum şi a criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

Pentru a evita apariţia acestor nereguli în implementare, la nivelul fiecărui beneficiar trebuie să existe şi să funcţioneze un sistem prin care întreaga activitate derulată în cadrul proiectului să poată fi urmărită şi analizată.
Responsabilitatea beneficiarului în această privinţă se materializează prin respectarea clauzelor contractelor încheiate cu AM/OI şi prin respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale.

Fiecare solicitant de fonduri europene trebuie să ştie că prevederile unui contract de finanţare specifică responsabilitatea beneficiarilor de a dezvolta şi implementa un sistem de control intern care să cuprindă măsuri precise prin intermediul cărora să poată asigura funcţia de prevenţie în domeniul neregulilor.

Voteaza articolul
[Total voturi: 0 Scor general: 0]
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole Asemanatoare

Afaceri

Reglementarea activității de consultanță în domeniul proiectelor cu finanțare europeană poate fi un subiect de discuție, având în vedere că o reglementare în acest...

Afaceri

Implementarea unui proiect cu finanţare europeană înseamnă realizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat între...

Afaceri

Implementarea propriu zisă a proiectului este o etapă care se materializează după identificarea și selectarea celei mai potrivite surse de finanțare, urmată de etapa...

Afaceri

1965 Oamenii de stiinta de la Universitatea din Florida incep testarea Gatorade pe zece membri ai echipei de fotbal Gator, incercand sa elimine crampele...

Afaceri

Implementarea propriu zisă a proiectului este o etapă care se materializează după identificarea și selectarea celei mai potrivite surse de finanțare, urmată de etapa...

Afaceri

Cel mai vizibil element al relatiilor publice – relatia cu media – a dezvoltat tactici care pot influenta opiniile publicului, pot schimba comportamente si...

Articole recomandate

Afaceri

Reglementarea activității de consultanță în domeniul proiectelor cu finanțare europeană poate fi un subiect de discuție, având în vedere că o reglementare în acest...

Afaceri

Implementarea propriu zisă a proiectului este o etapă care se materializează după identificarea și selectarea celei mai potrivite surse de finanțare, urmată de etapa...

Afaceri

Implementarea propriu zisă a proiectului este o etapă care se materializează după identificarea și selectarea celei mai potrivite surse de finanțare, urmată de etapa...

Educatie

Noul proiect adoptat de Senat sustine ca elevii care sunt olimpici in perioada liceului au posibilitatea de a intra la facultate pe locurile de...